Tuesday, March 6, 2012

એક જિંદગી ઓછી પડે છે ..

જિંદગીનો અર્થ શોધવામાં
ક્યારેક એક જિંદગી ઓછી પડે છે ..
તો કોઈક એને શોધ્યા વગર જ
એક અર્થપૂર્ણ જીવન જીવી જાય છે ....
મળે છે જીવન કોરો કાગળ બનીને રોજ
અને મારા દ્વારા જીવતી પ્રત્યેક પળ
એમાં લખાતી જાય છે એક ઈતિહાસ બની
એ કોરા કાગળ પર હું જીવંત બની જાઉં છું .....
ત્યારે મને જીવનનો અર્થ શોધવો નથી પડતો
કદાચ  એમાં કોઈકને જીવનનો અર્થ મળી જાય છે .....
કોઈકના માટે પોતાનું જીવન ન્યૌછાવર કરી દેવું
એ એક સારું કામ હોય છે ...
પણ અર્થ ત્યારે બને છે
જયારે આપણા જીવનને અર્થ આપી દેવા
કોઈ નિસ્વાર્થ રીતે આતુર બની જાય છે ....
Post a Comment

પૂરાલેખ / અર્કાઇવ

લિપ્યાંતરણ

આ બ્લૉગ ને તમારી પસન્દ ની લિપિ માં વાંચો

Roman(Eng) Gujarati Bangla Oriya Gurmukhi Telugu Tamil Kannada Malayalam Hindi
Via chitthajagat.in

ઉપયોગી કડીઓ