Wednesday, September 1, 2010

તને મારા સોગંદ ...

આંખોને કોણ સમજાવે કે થોડું મૌન પાળે !!
હોઠ પર તાળું મારી દીધું
જીભ ને કેદ કરી દીધી
પણ આંખો છે જે બોલ્યા જ કરે છે ...
સઘળા દિલના રાઝ ખોલ્યા જ કરે છે ...
મારી ઉદાસી મોતી બની રમઝ્મી જાય આંખોમાં ...
મારી ખુશી વિસ્મય બની અંજાઈ જાય આંખોમાં ....
મારો ઇન્તઝાર વાદળ બની ઘેરાઈ જાય આંખોમાં ....
મારી એકલતા પલક પાછળ સંતાઈને રુએ આંખોમાં ....
બસ આંખ બસ બોલવાનું બંધ કર ..તને મારા સોગંદ ...
Post a Comment

પૂરાલેખ / અર્કાઇવ

લિપ્યાંતરણ

આ બ્લૉગ ને તમારી પસન્દ ની લિપિ માં વાંચો

Roman(Eng) Gujarati Bangla Oriya Gurmukhi Telugu Tamil Kannada Malayalam Hindi
Via chitthajagat.in

ઉપયોગી કડીઓ