Thursday, January 19, 2012

ઓઝલ થઇ જાય છે ......

ફૂલ ક્યારેય ડાળીને પૂછીને ખીલતું નથી ,
દિલ પણ કોઈને પૂછીને પ્રેમ કરતુ નથી ,
મહેક ફૂલની એની જિંદગીની યાદ બની જાય છે ,
તૂટેલું દિલ પ્રેમની ફરિયાદ બની જાય છે .....
=================================
ક્યારેક કોઈને જોયા વગર 
કોઈ એનું થઇ જાય છે ,
એની દરેક પીડાની 
સૌથી પહેલી એને ખબર થઇ જાય છે ,
એને ફક્ત  એક વાર જોવા
 દિલ બેકરાર થઇ જતું હોય જયારે ,
સન્મુખ આવીને તમારી 
એ પરિચય આપ્યા વગર ઓઝલ થઇ જાય છે ......
===================================
Post a Comment

પૂરાલેખ / અર્કાઇવ

લિપ્યાંતરણ

આ બ્લૉગ ને તમારી પસન્દ ની લિપિ માં વાંચો

Roman(Eng) Gujarati Bangla Oriya Gurmukhi Telugu Tamil Kannada Malayalam Hindi
Via chitthajagat.in

ઉપયોગી કડીઓ